Bank en notariaat

Als je dierbare ziek is, denk je misschien liever niet na over mogelijke financiële gevolgen na het overlijden. Toch is het van belang om goed op de hoogte te zijn van wat er automatisch plaatsvindt en wat jij nog moet regelen.

Bron: www.notaris.be

Wat vind je hier?

De bank en de notaris kunnen doorheen het zorgproces een belangrijke rol spelen. Zo kan het verstandig zijn om tijdens het ziekteproces te informeren naar de nodige volmachten voor de courante bankverrichtingen. Heeft de patiënt dit geregeld? Met wie? Is de bank op de hoogte? Dit is natuurlijk geen verplichting maar zo kom je niet in problemen met betalingen als de patiënt te ziek is om dit zelf nog te regelen. Meestal ben je wel goed op de hoogte als je mantelzorger bent van een naaste. In het andere geval kan je dit best navragen. 

Je kan ook een zorgvolmacht regelen, dit is uitgebreider dan volmachten op rekeningen en het is aangewezen om dit tijdig te doen. Zie meer uitleg hieronder.

Als de patiënt dit wenst kan hij best tijdig een testament opstellen. Zo kan de patiënt dit rustig aangeven aan de notaris en heeft hij tijd om alles na te lezen en te tekenen. Voor patiënten kan dit ook een rustiger gevoel geven als dit geregeld is.

Na het overlijden zal je de bank en de notaris  hiervan moeten informeren. Zo zal de bank de rekeningen van de overledene en partner blokkeren. Welke rol speelt de notaris? Wat is de zorgvolmacht? Wat met erfenis en successierechten? In onderstaande tekst stippen we enkele zaken aan

Bank

Wat na het overlijden?

Als je dierbare ziek is, denk je misschien liever niet na over mogelijke financiële gevolgen na het overlijden. Toch is het van belang om goed op de hoogte te zijn van wat er automatisch plaatsvindt en wat jij nog moet regelen.

De erfgenamen, onder wie de partner of kinderen, moeten de bank informeren over het overlijden. Bij overlijden neemt de bank maatregelen door alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene te blokkeren, ook als dit gemeenschappelijke rekeningen zijn. Zijn jullie gehuwd dan blokkeert de bank ook de rekeningen van de langstlevende partner en verzegelt zij de kluizen.

Het hoofddoel is het beschermen van potentiële erfgenamen. De bank weet op dat moment nog niet aan wie de gelden zullen toekomen, omdat dit afhankelijk is van factoren zoals erfgenaamschap, het huwelijksvermogensstelsel en de aanwezigheid van een testament. Hoewel geld nog steeds kan binnenkomen op de geblokkeerde rekening, kan de langstlevende partner geen betalingen meer doen of geld opnemen. Lopende opdrachten en domiciliëring worden stopgezet. 

Sommige uitgaven, zoals begrafeniskosten en ziekenhuiskosten, worden door de bank betaald met geld van de geblokkeerde rekeningen. Zodra de notaris onderzoek heeft gedaan, contact heeft opgenomen met de belastingdienst om eventuele fiscale schulden van de overledene te controleren, en een attest of akte van erfopvolging naar de bank heeft gestuurd, deblokkeert de bank de rekeningen. Normaal gezien duurt deze procedure niet langer dan een maand. 

Notariaat

De zorgvolmacht

De notaris kan een belangrijke rol spelen, ook tijdens het ziekteproces. 

Denk maar aan zorgvolmachten. Maar wat is dat, een zorgvolmacht? Eerst willen we alvast aanstippen dat een zorgvolmacht niet hetzelfde is als een wilsverklaring. Deze worden vaak met elkaar verward. Met een zorgvolmacht regel je geen zaken over je levenseinde. Daarvoor dient de wilsverklaring ingevuld te worden.

De zorgvolmacht is een overeenkomst waarin je aan één of meerdere personen de volmacht geeft om bepaalde zaken in jouw plaats te beheren. Dat kan gaan over het betalen van rekeningen, beschikking van jouw vermogen maar je kan er ook bepaalde zaken mee regelen over je zorg, bijvoorbeeld de verhuis naar een WZC. Bij het opstellen van de zorgvolmacht moet je wilsbekwaam zijn en biedt bescherming wanneer je wilsonbekwaam bent en je bepaalde zaken zoals betalingen en contracten afsluiten niet meer kan uitvoeren. Door een zorgvolmacht vermijd je de tussenkomst van een bewindvoerder.   

Een zorgvolmacht dient geregistreerd te worden in het Centraal Register voor Lastgevingen.

Meer weten over de Zorgvolmacht?

Erfenis/testament/successierechten

Na het overlijden zal je in contact komen met de notaris. Misschien had je dierbare hier op voorhand al over nagedacht en was er sprake van successieplanning. Mogelijk had je naaste een testament. Hoe wordt de erfenis verdeeld? Wat zijn successierechten en de erfbelasting? 

Op deze website vind je heel wat informatie, brochures en filmpjes rond bovenstaande en andere belangrijke zaken of contacteer je notaris.