Jongeren en kinderen

Jongeren en kinderen

Voor kinderen en jongeren die ziek worden en palliatief zijn, kan je verhoogde zorgtoeslag aanvragen. Dat betekent dat de ouders een bedrag via het groeipakket (vroeger: de kinderbijslag) worden uitbetaald. Dit staat los van inkomen en zelfredzaamheid. Het is op basis van de diagnose. 

De beoordeling van de evaluerend arts wordt uitgedrukt in punten. 

Op basis van dit aantal punten zal je uitbetaler Groeipakket:

  • beslissen of je kind recht heeft op de zorgtoeslag en voor welke periode
  • het bedrag van de zorgtoeslag bepalen. Het bedrag is namelijk afhankelijk van de ernst van de ondersteuningsnood.